Buteyko-menetelmä

Buteyko-menetelmä on ukrainalaisen lääketieteen tohtorin Konstantin Buteykon (1923 – 2003) 1950-luvulla kehittämä hengitysmenetelmä astman ja muiden hengitysongelmien hoitoon. 1980-luvulla menetelmä otettiin osaksi lääkärikoulutusta Neuvostoliitossa. Länsimaissa Buteyko-menetelmä on ollut käytössä jo 10 – 15 vuotta etenkin Australiassa, Uudessa-Seelannissa ja Britanniassa ja ohjausta on saatavissa nykyään myös Suomessa.

Buteyko-menetelmä on saavuttamassa tunnustusta myös Euroopassa, sillä menetelmä on mainittu vuonna 2008 Ison-Britannian astmanhoitosuosituksissa menetelmänä, jota lääkärit ja astmahoitajat voivat suositella potilailleen. Buteyko-menetelmä on saanut Isossa-Britanniassa B-luokituksen, mikä merkitsee sitä, että menetelmän on todettu korkealaatuisisten tieteellisten tutkimusten mukaan tehokkaasti helpottavan astman oireita. (Lähde: 
http://www.fih.org.uk/news/buteyko_technique.html sekä http://www.sign.ac.uk/pdf/qrg101.pdf). Myös Autralian terveysviramomaiset ovat antaneet listanneet Buteyko-menetelmän tehokkaaksi täydentäväksi hoitomuodoksi (lähde:
http://www.nationalasthma.org.au/html/management/infopapers/health_professionals/5009.asp)

Toisin kuin Venäjällä, länsimaisilla ohjaajilla on harvoin lääkärin koulutus. Buteyko-menetelmä ei ole korvaava vaan täydentävä astman hoitomuoto. Lääkityksen muutoksista on siis aina keskusteltava hoitavan lääkärin kanssa. Esim. hoitavan lääkityksen lopettaminen liian aikaisessa vaiheessa heikentää Buteyko-menetelmän tehoa, sen sijaan avaavan lääkityksen tarve pienenee harjoitusten avulla erittäin lyhyessä ajassa. Pitkällä aikavälillä keuhkojen kunnon parantuessa myös hoitavan lääkityksen tarve luonnollisesti vähenee.

Buteyko-menetelmä koostuu helposti opittavista hengitysharjoituksista, jotka normalisoivat hengitystä. Lisäksi opastetaan tekemään pieniä elämäntapamuutoksia sekä harrastamaan liikuntaa siten, että oireet eivät pahene. Menetelmän soveltaminen vähentää etenkin astman, mutta myös kroonisesti tukkoisen nenän, kroonisten hengitystietulehdusten ja muiden piilevään hyperventilaatioon liittyvien sairauksien oireita jo muutamassa viikossa. Harjoitusten avulla on mahdollisuus pidemmän ajan kuluessa vapautua astman ja muiden ylihengitykseen liittyvien sairauksien oireista kokonaan.