Ylihengittäminen eli hyperventilaatio

Astman syntymekanismi on yleensä ottaen tuntematon. 1950-luvun alkupuolella ukrainalainen professori Buteyko kehitti kuitenkin menetelmän, jolla astma voidaan saada oireettomaksi.

Buteyko-menetelmä perustuu olettamukselle, että astmalle tyypilliset oireet aiheutuvat astmaatikkojen taipumuksesta krooniseen ja piilevään ylihengittämiseen. Ylihengittäminen eli hyperventilaatio tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että hengität enemmän kuin sinun tarvitsisi hengittää.

Ylihengittämisen ja astman yhteydestä on tehty useita tutkimuksia. Eräiden asiantuntijoiden mukaan oireiden taustalla on elimistön liian matala hiilidioksidipitoisuus kun taas toiset korostavat ylihengittämisen seurauksia kuten esim. ilmateiden kuivumista ja/tai jäähtymistä. Joka tapauksessa hyperventilaation ja astmaoireiden yhteys on tunnettu myös perinteisessä lääketieteessä.

Hetkellinen hyperventilaatio ei ole ongelma. Aivojen hengityskeskus havaitsee hiilidioksidikadon ja automaattisesti pienentää hengitysvolyymin pian normaaliksi. Voimakas ylihengittäminen on myös helppo havaita ja oireet syntyvät lyhyessä ajassa. Astmakohtausta tai paniikkikohtausta ei voi olla huomaamatta. Jos pelästymme tai stressaannumme, voimme tuntea hetkellistä pyörrytystä tai hengenahdistusta, mutta tilanne palaa pian taas normaaliksi.

Jos ylihengitämme piilevämmin, elimistö tottuu tähän tapaan ja elimistössä alkaa tapahtua pieniä fysiologisia muutoksia, jotka ajan mittaan aiheuttavat astmaa tai erinäisiä muita terveysongelmia kunkin yksilön geneettisten taipumusten mukaan.

Esimerkiksi rasitusastmassa kohtaus syntyy yleensä rasituksessa. Fyysisen rasituksen aikana hengitysvolyymi kasvaa – hengitämme enemmän – jos hengitys jo lähtökohtaisesti on liian voimakasta, volyymi lisääntyy entisestään, mikä aiheuttaa ilmateiden jäähtymistä ja kuivumista, hiilidioksiditason laskua ja tämän seurauksena astmakohtauksen. Hyperventilaation vaikutukset tunnemme myös, jos puhallamme pitkään ilmapalloja: olo huononee, alkaa pyörryttää.

Piilevä ylihengittäminen on vaikeampi huomata. Piilevän ylihengittämisen voi tunnistaa äänekkäästä hengityksestä levossa, hengitys on ”näkyvää”eli rintakehän ja vatsan liikkeet ovat huomattavan isoja, jatkuva huokailu tai niiskutus ovat myös merkkejä ylihengittämisestä. Kroonisesti tukkoinen nenä ja jatkuva yskiminen ovat myös piilevän ylihengittämisen oireita.

 

Buteykon teorian näkökulmasta

Pitkään jatkuva ylihengittäminen totuttaa elimistön liian alhaiseen hiilidioksiditasoon ja suureen hengitysvolyymiin. Liian suuri hengitysvolyymi altistaa astmakohtauksille. Buteyko-menetelmään kuuluvien hengitysharjoitusten tarkoitus on normalisoida hengitysvolyymi ja siten myös astman oireiden pitäisi lievittyä ja kadota. Yksinkertaisesti, mitä vähemmän ylihengität sitä vähemmän sinulla on oireita.

Krooninen ylihengittäminen aiheuttaa pitkään jatkuessaan astmaa ja mahdollisesti myös muunlaisia oireita. Mekanismista lisää Artikkelit-linkin alta. Professori Buteyko kehitti myös testin, jolla ylihengittämistä voi mitata.

Kroonisen ylihengittämisen oireita

Ylihengittäminen voi näkyä:

  • Hengityselimissä vinkumisena, hengenahdistuksena, yskimisenä, heikentyneenä haju- ja makuaistina, limaisuutena, haukotteluna, tukkoisena ja/tai vuotavana nenänä, toistuvina hengitystietulehduksina ja kuorsaamisena.
  • Hermojärjestelmässä “kevytpäisyyden” tunteena, heikkona keskittymiskykynä, turtumisena, liiallisena hikoiluna, pyörryttämisen tunteena, huimauksena, käsien ja jalkojen pistelynä ja päänsärkynä,
  • Sydän, tyypillistä on nopea syke, kivut rinnan alueella, sydämen muljahtelut ja epäsäännöllinen syke.
  • Mieli, ahdistusta, jännitystä, masennusta, ärtyneisyyttä ja stressiä.
  • Muita yleisiä oireita kuten suun kuivuminen, väsymys, painajaiset, huono-unisuus, kutina, hikiset kämmenet, lisääntynyt virtsaamisen tarve kuten vuoteenkastelu tai tarve käydä vessassa öisin, ripuli, ummetus, yleinen heikotus ja krooninen väsymys