Tieteellisiä tutkimuksia

Länsimaisissa tieteellisissä tutkimuksissa on havaittu, että avaavan lääkityksen tarve pienenee jopa 90 % ja hoitavan lääkkeen tarve jopa 50 %.

Isossa-Britanniassa Buteyko-menetelmä on saanut vastikään ns. B-luokituksen eli lääkärit ja astmahoitajat voivat suositella Buteyko-kursseja potilailleen, koska menetelmän teho on todistettu useiden luotettavien tutkimusten avulla: http://www.sign.ac.uk/pdf/qrg101.pdf

Glasgown kliininen astmatutkimus, 2003

Vuonna 2003 Thorax Medical Journal  julkaisi raportin laajimmasta, maailmanlaajuisesta Buteyko-menetelmän kliinisestä tutkimuksesta, johon osallistui 600 aikuista astmaatikkoa (McGowan, 2003). Tutkimuksessa todettiin, että tutkimukseen osallistuneiden astmaoireet helpottuivat merkittävästi, lääkitys väheni ja elämänlaadun koetiin parantuneen. Plasebo- ja kontrolliryhmissä ei havaittu edistystä.

Astmaatikot käyttävät yleensä kahta eri tyyppistä lääkettä: avaavaa lääkettä, esim. Ventolin ja hoitavaa lääkettä, esim. kortisolipohjaisia steroideja. Avaavaan lääkityksen tarve pieneni n. 50-kertaisesti ja hoitavan lääkityksen tarve yli 12-kertaisesti. Astmaoireiden määrä väheni 50-kertaisesti.

Tutkimuksen tekijä Jill McGowan palkittiin myöhemmin Great Scot Awardilla vuonna 2001 ja Pride of Britain Awardilla vuonna 2002 erinomaisista tutkimussaavutuksista, rohkeudesta ja omistautumisesta.

Australian ja Uuden-Seelannin kliiniset astmatutkimukset

Vuonna 2003 New Zealand Medical Journal julkaisi artikkelin Gisbornen sairaalassa tehdystä astmatutkimuksesta (McHugh et al, 2003). Tutkimus oli satunnaistettu ja kontrolloitu sokkotutkimus. Puolen vuoden kuluessa, inhaloitavan steroidilääkityksen tarve väheni 50 %:lla ja beeta2-agonistien 85 %:lla. Johtopäätöksenä oli, että Buteyko-hengitysmenetelmä on turvallinen ja tehokkaasti vaikuttava astmanhallintatekniikka. Buteyko-menetelmällä on kliinisiä ja mahdollisia lääketaloudellisia hyötyjä, joita kannattaa tutkia lisää.

Vuonna 2000 Journal of Asthma raportoi: A clinical trial of the Buteyko Breathing Technique in asthma as taught by a Video (Opat et al, 2000). Tutkimukseen osallistui 18 lievästä tai keskivaikeasta astmasta kärsivää potilasta, joille opetettiin Buteyko-menetelmää videolta ja tuloksia verrattiin 18-henkilön vertailuryhmään. Tutkimuksessa havaittiin merkittävää elämänlaadun paranemista ja steroidilääkityksen tarpeen merkittävää pienenemistä.

Kahta vuotta aiemmin Medical Journal of Australia oli julkaisuut tutkimuksen Buteyko breathing techniques in asthma:a blinded randomised controlled trial (Bowler et al, 1998). Tutkimus tehtiin Brisbanen Mater Hospitalissa Australiassa. Tutkimukseen osallistui 20 potilasta, joilla oli pitkä astmahistoria ja huomattava lääkitys. Kolmessa kuukaudessa, bronkodilaattorien tarve väheni 90 % ja inhaloitavien steroidien tarve 50 %. Oireilu väheni 71 %.

Linkkejä tutkimuksiin:

Mater Hospital Brisbane 1995
The New Zealand Medical Journal 2003
Buteyko trial for children: New Zealand Medical Journal 2003
Trial of Buteyko for asthma as taught by video
Strathclyde Trials 2001

Lähteitä:

  1. Bowler SD, Green A, Mitchell CA. Buteyko breathing technique in asthma: a blinded randomised controlled trial. Med J Aust. 1998;169:575-8. Saatavilla nettiversiona. URL: http://www.mja.com.au/public/issues/xmas98/bowler/bowler.html toukokuu 2006. (kliinisiä astmatutkimuksia)
  2. McHugh P, Aitcheson F, Duncan B, Houghton F. Buteyko breathing technique for asthma: an effective intervention. N Z Med J. 2003;116(1187). (kliinisiä astmatutkimuksia) URL: http://www.nzma.org.nz/journal/116-1187/710/
  3. Cooper S, Oborne J, Newton S, et al. Effect of two breathing exercises (Buteyko and pranayama) in asthma: a randomised controlled trial. (kliinisiä astmatutkimuksia) Thorax. 2003;58:674-9.
  4. McHugh P, Aitcheson F, Duncan B, Houghton F. Buteyko breathing technique and asthma in children: a case Series. (asthma clinical study) NZMJ 19 toukokuu 2006, Vol 119 No 1234. URL: http://www.nzma.org.nz/journal/119-1234/1988/
  5. Opat AJ, Cohen MM, Bailey MJ, Abramson MJ, A clinical trial of the Buteyko Breathing Technique in asthma as taught by a Video, J Asthma 2000; 37(7): 557-564. URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_
  6. uids=11059522&dopt=AbstractPlus
  7. McGowan J, Health education in asthma management – Does the Buteyko Institute Method make a difference? Thorax joulukuu 2003, Vol. 58, sup. III, s. 28.

Tietoa terveydenhoitoalan ammattilaisille (englanniksi): http://members.westnet.com.au/pkolb/doctors.htm